martes, 27 de diciembre de 2011

Concilio ecuménico

En la historia de la Iglesia Católica se han celebrado 21 concilios ecuménicos:

1º - Nicea I (325)

2º - Constantinopla I (381)

3º - Éfeso (431)

4º - Calcedonia (451)

5º - Constantinopla II (553)

6º - Constantinopla III (680-681)

7º - Nicea II (787)

8º - Constantinopla IV (869-870)

9º - Letrán I (1123)

10º - Letrán II (1139)

11º - Letrán III (1179)

12º - Letrán IV (1215)

13º - Lyon I (1245)

14º - Lyon II (1274)

15º - Vienne (1311-1312)

16º - Constanza (1414-1418)

17º - Basilea (1431-1449)

18º - Letrán V (1511)

19º - Trento (1545-1549; 1551-1552; 1562-1563)

20º - Vaticano I (1869)

21º - Vaticano II (1962-1965) .

Fuente: Wikipedia

No hay comentarios:

Publicar un comentario